فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر

فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرتلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر اجزای عملکرد دو رقم گندم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان الشتر در سال زراعی 1394 انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل: -1 ارقام گندم به عنوان عامل اصلی در دو سطح A1 رقم سیوند و A2 رقم پیشگام -2 نسبت های مختلف کود شیمیایی NPK و کود زیستی ازتو بارور1 و فسفر بارور2 به عنوان عامل فرعی در 7 سطح که شامل 100:B1 درصد مصرف کودهای سیمیایی بدون مصرف کود زیستی، :B2تلفیق 75درصد NPK و 100 درصد کود زیستی کامل ازتو بارور1 و فسفر بارور2، : B3 تلفیق 50 درصد NPK و 100 درصد کود زیستی کامل ازتو بارور1 و فسفر بارور2، :B4 تلفیق 25 درصد NPK و 100 درصد کود زیستی کامل ازتو بارور1 و فسفر بارور2،: B5 مخلوط کود زیستی ازتو بارور1 و کود زیستی فسفربارور 2، :B6 کود زیستی ازتو بارور1 به صورت بذر مال،B7 :کود زیستی فسفربارور2 به صورت بذر مال ، نتایج آزمایش نشان داد تیمار کودی 100 درصد مصرف کودهای شیمیایی (NPK) بدون مصرف کودهای بیولوژیک موجب تاثیر مثبت بر ارتفاع، طول پدانکل و طول سنبله شد. به طوری که اثرات ساده رقم و کود بر ارتفاع و طول پدانکل معنی دار شد ولی علاوه بر اثرات ساده بر طول سنبله ، اثر متقابل کود و رقم بر این صفت معنی دار شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر و بررسی کامل هدایت میشوید

فایل word فایل word مطالعه اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر برخی صفات رویشی دو رقم گندم در شهرستان الشتر

دانلود این فایل